Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Objednávkou v našem internetovém obchodu souhlasíte se zpracováním Vámi vyplněných osobních údajů pro úspěšné vyřízení vaší objednávky.

Naše nakládání s osobními údaji plně podléhá zákonným normám. Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako zpracování osobních údajů. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení vaší objednávky).

Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Vyřízení objednávky a případné reklamace
 • V případě vašeho souhlasu pro případné marketingové účely našeho e-shopu (tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nových výrobcích, slevách a jiných aktivitách). V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si dále nepřejete žádné nabídky a informace dostávat

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží, včastné dodání a případné vyřešení komplikací. Zpracováváme jen ty údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření objednávky či registraci na www.epretty.cz. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od evidence objednávky, jejího zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží.

 • Jméno, příjmení
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Fakturační / doručovací adresa
 • Historie nákupů
 • IP adresa / údaje získané prostřednictvím cookies - pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů využíváme informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Tyto cookies budou používány v souladu s pravidly používání cookies.

ePretty.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu pro úspěšné vyřízení objednávky (včetně zaplacení a doručení zboží), reklamace či jiné náležitosti, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Ze zákona je nutné uchovávat nějaké údaje v účetních dokladech.

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, tedy do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle však po dobu 10ti let.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů pro dané účely.

Vaše práva

Osobní údaje jsou ze strany ePretty.cz zpracovávány transparentním způsobem a zákazníci mají po celou dobu jejich zpracování následující práva:

 • právo na informace o prováděném zpracování
 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • právo na opravu či na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů, v případě zájmu o uplatnění výše uvedených práv nebo zájmu o zrušení odebírání obchodních sdělení nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@epretty.cz.

Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost Vašich údajů a klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1.3.2019.

Zpět do obchodu